Behandling af personoplysninger

Passfoto i Stockholm AB org. nr.559160-4599 behandler personoplysninger i forbindelse med handlen på http://www.idfoto.dk og er persondataansvarlig for behandlingen. Personoplysninger behandles for at Passfoto i Stockholm AB kan levere sine tjenester, hovedsaligt til følgende formål: fremstilling af billeder til id, kørekort, pas og visum.

 • For at oprette og opretholde din personlige konto.
 • For at modtage og behandle dine bestillinger og sende dine varer til dig.
 • For at håndtere eventuelle returneringer.
 • For at sende dig sms-underretninger om leverancens status.
 • For besvare dine spørgsmål og informere dig om nye eller ændrede tjenester.
 • For at sende et markedsføringstilbud såsom nyhedsbreve og kataloger.
 • For at sende dig undersøgelser, der giver dig mulighed for at påvirke Passfoto i Stockholm ABs tilbud og tjenester.

De oplysninger, der behandles, er de oplysninger, du indtaster, f.eks når du afgiver bestillinger, kontakter kundeservice eller lignende. De oplysninger, du angiver, omfatter f.eks. kontaktoplysninger, levereringsadresse og bestilte varer (”Personoplysninger”). Personoplysningerne er nødvendige for at Passfoto i Stockholm AB kan opfylde sine mål. Nogle oplysninger kan også hentes fra offentlige registre eller fra andre offentligt tilgængelige kilder.

Det vigtigste retsgrundlag for behandlingen er, at behandlingen er nødvendig for at sikre, at Passfoto i Stockholm AB kan opfylde sine forpligtelser overfor sine kunder. Visse behandlinger er baseret på Passfoto i Stockholm ABs legitime interesse i at kunne drive forretning på en effektiv og sikker måde samt på Passfoto i Stockholm ABs forpligtelse til at overholde lovmæssige forpligtelser. Personoplysninger kan deles med myndigheder og andre parter, som Passfoto i Stockholm AB indgår aftale med for at opnå sin mål, f.eks. med henblik på levering. Disse aktører kan være baseret i lande udenfor EU/EØS. Om Europakommissionen ikke vurdererer, at landet yder et tilfredsstillende beskyttelsesniveau, vil overførslen til tredjeparten være baseret på kommissionens standardaftaleklausuler for overførsel af personoplysninger til et land udenfor EU/EØS, jvf. artikel 45–46 i forordning 2016/679 (”GDPR”). Disse standardaftaleklausuler er tilgængelige her: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/. Behandlingen af personoplysningerne fortsætter, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet, eller så længe som Passfoto i Stockholm AB er forpligtet til at gøre dette. Derefter slettes personoplysningerne.

Hvis du spørgsmål til behandlingen af personoplysningerne, kan du kontakte Passfoto i Stockholm AB via order@passfoto.nu. Du kan også anvende denne adresse, hvis du vil udøve nogen af de rettigheder, du har som registreret i henhold til GDPR. Bemærk, at rettighederne i henhold til GDPR ikke er absolutte, og at en krænkelse af en rettighed derfor ikke nødvendigvis medfører en foranstaltning. Dine rettigheder i henhold til GDPR omfatter følgende:

 • Ret til adgang – I henhold til artikel 15 GDPR har du ret til at få adgang til personoplysningerne og blive informeret om behandlingen. Disse oplysninger findes i dette dokument.
 • Ret til rettelse – I henhold til artikel 16 GDPR har du ret til uden unødig forsinkelse at få rettet ukorrekte personoplysninger om dig. Under hensyntagen til formålet med behandlingen har du også ret til at supplere ufuldstændige personoplysninger.
 • Ret til sletning (”retten til at blive glemt”) – Under visse omstændigheder har du baseret på artikel 17 GDPR ret til at få dine personoplysninger slettet.
 • Ret til begrænsning af anvendelse – Under visse omstændigheder har du i henhold til artikel 18 GDPR ret til at begrænse behandlingen af personoplysningerne.
 • Ret til dataportabilitet – I henhold til artikel 20 GDPR har du ret til at at få udleveret personoplysningerne i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har også ret til at overføre disse oplysninger til en anden persondataansvarlig.
 • Ret til at gøre indsigelse – I henhold til artikel 21 GDPR har du ret til at gøre indsigelse mod visse typer behandling af personoplysningerne, f.eks. behandling, som tager udgangspunkt i Test AB's legitime interesser.

 

Du har desuden også ret til at indgive klagemål til Datainspektionen, som kan kontaktes via datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.